ಪಿಯುಸಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಂದು 11.30 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟ

2020 ನೇ ಸಾಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣದ (ಪಿಯುಸಿ) ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಕವಾಗಲಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀಯುತ

Read more

Educational Institutions run by Sri Gavisiddheshwar Vidyavardhana Trust

Koppal region was greatly impacted by after Vijayanagar Emprire came to end  (1568) until Hyderabad Vimochana 1948. Those w.ere the

Read more