ಜೀವನಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಆ ವಿಚಾರವಾದರು ಏನು ?

ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ದಿನ ನಿತ್ಯ ತಮ್ಮ-ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ , ಗೊಂದಲ-ಗೋಜಲುಗಳ ನಡುವೆ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ . ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ , ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ

Read more